Darba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


2015

<--  1 2 ...  --> 

MŪSU TIESĪBAS UN BRĪVĪBAS 2015.GADĀ
10.12.2015

Šodien, atzīmējot 1948.gada 10.decembrī pieņemto ANO Vispārējo cilvēktiesību deklarācijas gadadienu, ANO Ģenerālsekretārs Bans Kimuns aicina valstis no jauna apņemties aizsargāt visu cilvēku cilvēktiesības un garantēt pamatbrīvības.

Lasīt vairāk ...


Starptautiska konference BRĪVA UN DROŠA DZĪVE
04.12.2015

26. novembrī Iekšlietu ministrijā notika starptautiska konference BRĪVA UN DROŠA DZĪVE, kurā piedalījās 200 dalībnieku no visas Latvijas un Ziemeļvalstīm.

Lasīt vairāk ...


16 dienas pret vardarbību pasaulē sākas 25.novembrī, dienā, kas veltīta cīņai pret vardarbību pret sievietēm un rit līdz 10.decembrim, Starptautiskajai cilvēktiesību dienai 09.11.2015

Resursu centrs sievietēm MARTA rosina Latvijas sabiedrību aktīvāk iesaistīties vardarbības novēršanā, aicinot domāt par sabiedrības veidotajām dzimtes konstrukcijām un daloties ar patiesiem stāstiem. 16 dienās MARTA plāno vairāk kā 10 dažādus notikumus Latvijā, gan mākslas un kultūras pasākumus Rēzeknē, gan seminārus un konferences speciālistiem Latvijas pilsētās.

Lasīt vairāk ...


Saeimā notiks Starptautiska konference cilvēku tirdzniecības novēršanai 23.10.2015

26. oktobrī Saeimas Sarkanajā zālē, Jēkaba ielā 11, notiks starptautiska konference DROŠĪBAS KOMPASS – efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai.
Konferenci organizē Resursu centrs sievietēm MARTA sadarbībā ar Saeimu.
Konferences sākums plkst. 10.00.
 
Konference ir EK programmas “Noziedzības prevencija un apkarošana” finansētā projekta DROŠĪBAS KOMPASS noslēguma pasākums, kas organizēta kā dažādu ES valstu cilvēku tirdzniecības apkarošanā iesaistīto pušu – lēmumu pieņēmēju, valsts institūciju un NVO pārstāvju – sadarbības un partnerības stiprināšanas platforma.
 
Konferences mērķis ir stiprināt ES valstu partnerību un veicināt cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valstu un mērķa valstu starpinstitucionālo sadarbību, meklējot visefektīvākos cilvēku tirdzniecības apkarošanas veidus. Autoritatīvi Eiropas cilvēku tirdzniecības eksperti dalīsies pieredzē par funkcionējošām izejas programmām, kas paredzētas no cilvēku tirdzniecības cietušām personām, un starptautisko praksi upuru atbalsta un aizsardzības mehānisma lietošanā.

Latvijā tāpat kā citviet Eiropā dominējošā cilvēku tirdzniecības forma ir seksuālā ekspluatācija, kurai visvairāk pakļautas sievietes un bērni. Saskaņā ar Eiropol datiem, globāli gūtā peļņa no seksuālās ekspluatācijas ir 25,8 miljardi eiro gadā, no kuriem 23, 5 miljardi eiro peļņa tiek gūta Eiropā.

Lasīt vairāk ...

Konferences programma ...Eiropas Savienība 18.oktobrī atzīmē dienu cīņai pret cilvēku tirdzniecību
17.10.2015

Mūsdienās cilvēku tirdzniecība pieņem dažādas formas, kas strauji mainās - noziedzīgie grupējumi vervē sievietes, vīriešus un bērnus, kas atrodas sarežģītās dzīves situācijās.

Lasīt vairāk ...


Seksuālā izmantošana bērnībā ir noziegums, kuram nav un nevar būt noilgums
08.09.2015

Centra MARTA speciālistiem ikdienā strādājot ar klientiem, kuri bērnībā pārcietuši seksuālo izmantošanu, nepieņemami šķiet profesionāļu publiskie izteikumi par cietušajiem radīto traumu un to komplikāciju pārejošajām un ārstējamām sekām, kas, iespējams, skaidro arī piespriesto sodu nesamērību. Ir jāmeklē atbilde, kāpēc Latvijas likumdošanā pedofiliem paredzētie augstie sodi netiek piemēroti un kāpēc vērtējot nozieguma smagumu pēc nodarītā kaitējuma, nepietiekami tiek ņemti vērā psihologu atzinumi? MARTAs pieredze rāda, ka tiesneši vērtē tikai ārējo kaitējumu, neizprotot to, ka bērnībā pārdzīvota seksuālā vardarbība sakropļo psiholoģiski, radot paliekošas sekas, kas nepāriet.

Lasīt vairāk ...


Smaidi un pozitīvas emocijas ir labākā terapija
26.08.2015

World Childhood Foundation ilgstoši sadarbojas ar MARTU, atbalstot sociālās rehabilitācijas programmu seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem un viņu nevardarbīgiem vecākiem. Šogad World Childhood Foundation piešķīra Silver Lining grantu, lai nodrošinātu bērniem iespēju aizmirst par piedzīvoto traumu un pavadīt priekpilnu dienu.

Lasīt vairāk ...


Myria Vassiliadou, EU Anti trafficking Coordinator (video)
21.08.2015

Mirija Vasiliadu (Myria Vassiliadou), ES koordinatore cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā par ES tiesību normām cilvēku tirdzniecības mazināšanai un nepieciešamību mazināt pieprasījumu, saredzot to kā efektīvāko līdzekli prevencijai.

Lasīt vairāk ...


Kāpēc Latvijā nesoda dzimumnoziedzniekus?
17.07.2015

Liepājas tiesas spriedums, par netiklām darbībām ar mazgadīgo, piespriežot piespiedu darbu un probācijas uzraudzību, vēlreiz atgādina Latvijas tiesu sistēmas attieksmi pret dzimumnoziegumiem kopumā un draudīgajām sekām, kas ietekmē visu sabiedrību. Prokuroru un tiesnešu demonstrētā izpratne par seksuālo vardarbību ļauj noziedzniekiem justies nesodāmiem un turpināt darīt pāri bērniem, bet upuriem un viņu tuviniekiem vairo bezspēcību.

Lasīt vairāk ...


Akcija „Sieviete .fAkts”
04.06.2015

Atklājot izstādi Sieviete .fAkts, MARTA aicina piedalīties sabiedriskā akcijā.

Lasīt vairāk ...


Fotoizstāde SIEVIETE .fAKTS un pirmā publiskā vīriešu saruna par feminismu Latvijā
29.05.2015

Centrs MARTA 4. jūnijā plkst 17.00 Kaņepes Kultūra centrā uzsāk akciju SIEVIETE .fAKTS, prezentējot partnerībā ar Igauniju un Lielbritāniju veiktu pētījumu „Rekrutēšana cilvēku tirdzniecībai un sievietes tēls interneta vidē. Latvijas, Igaunijas un Lielbritānijas gadījums”, atklājot fotoizstādi un aicinot uz dinamisku argumentu apmaiņu Dieviete un mačo, feminisms un mediji, kurā diskutēs filozofs Vents Sīlis un DELFI galvenais redaktors Ingus Bērziņš, to vadīs zinātniece un uzņēmēja Olga Procevska.

Lasīt vairāk ...


Darbu uzsācis Stambulas konvencijas ieviešanas uzraugs
06.05.2015

Šī gada 4.maijā Strasbūrā, Francijā notika pirmā Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu dalībvalstu komitejas sēde, kurā tika apstiprināta Ekspertu grupa vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanai (GREVIO).

Lasīt vairāk ...


Centrs MARTA dažādu projektu ietvaros strādā ar cilvēku tirdzniecības upuriem kopš 2002.gada
16.03.2015

Laikā no 2006. līdz 2008. gadam un kopš 2015.gada palīdzība personām tiek nodrošināta valsts rehabilitācijas programmas ietvaros. Pakalpojums ietver individuālās sociālā darbinieka, psihologa, jurista, ārstniecības personas un citu speciālistu konsultācijas atbilstoši personas vajadzībām, kā arī atbalstu kriminālprocesā, drošo patvērumu, transporta izmaksas un citu palīdzību, lai sekmētu klientu reintegrāciju sabiedrībā un darba tirgū.

Lasīt vairāk ...


Rīgā notika Baltijas valstu apaļā galda tikšanās
14.03.2015

Šī gada 5. un 6.februārī ar Nīderlandes vēstniecības Latvijā atbalstu Biedrības Resursu centrs sievietēm MARTA telpās notika seminārs par preventīvo darbu ar jauniešiem no dzimumu perspektīvas. Profesionāļi no Igaunijas, Lietuvas un Latgales, kuri strādā jauniešu centros, skolās un patversmēs, iepazinās ar neformālās izglītības un intervences programmām vardarbības novēršanai jauniešu vidū un apsprieda sadarbības stiprināšanas iespējas triju Baltijas valstu starpā.

Lasīt vairāk ...


11.03.2015

Aicinām darbā!
Paplašinot darbību, MARTA meklē drosmīgu, atbildīgu un radošu projekta "Vīriešu iniciatīva: drosme rūpēties" koordinatoru. Piedāvājam nepilna laika, elastīgu darba grafiku.
 

Rekomendācijas ar dzimumu saistītās vardarbības novēršanai un sieviešu ekonomiskās neatkarības veicināšanai
07.03.2015

Biedrība Resursu centrs sievietēm "Marta" ir publicējusi starptautiskās darbnīcas “Vardarbības novēršana - garants sievietes ekonomiskajai neatkarībai” ietvaros izstrādātās rekomendācijas ES un ANO par post-2015 Tūkstošgades globālās attīstības mērķiem un darbībām.

Lasīt vairāk ...


Izstrādātas rekomendācijas ar dzimumu saistītās vardarbības novēršanai un sieviešu ekonomiskās neatkarības veicināšanai
04.03.2015

Resursu centra sievietēm MARTA rīkotajā starptautiskajā darbnīcā “Vardarbības novēršana - garants sievietes ekonomiskajai neatkarībai” sagatavotas apjomīgas rekomendācijas ES un ANO par post-2015 Tūkstošgades globālās attīstības mērķiem un darbībām. Tās īpaši fokusējas uz jautājumiem, kas skar ar dzimumu saistītās vardarbības novēršanu kā garantu sieviešu ekonomiskai neatkarībai. Rekomendācijas tiks iesniegtas ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju padomē (UN Women), Verai Jourovai (Vera Jourova), ES komisārei tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības jautājumos, Mirijai Vasiliadu (Myria Vassiliadou), ES koordinatorei cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā, Eiropas Sieviešu lobijam un LR Ārlietu ministrijai.

Lasīt vairāk ...


Starptautiskā darbnīcā meklēs veidus vardarbības mazināšanai un ekonomiskās neatkarības stiprināšanai ES un Centrālāzijā
27.02.2015

Rīga, 2015.gada 27.februāris. Lai sniegtu ieguldījumu ANO un ES diskusijā par šķēršļu pārvarēšanu ilgtspējīgas un labklājīgas globālās sabiedrības attīstībā, Resursu centrs sievietēm MARTA otrdien, 3.martā, rīko starptautisko darbnīcu “Vardarbības novēršana - garants sievietes ekonomiskajai neatkarībai”.

Lasīt vairāk ...


<--  1 2 ...  --> 
Arhīvs
2019 (7)   
2018 (20)   
2017 (39)   
2016 (14)   
2015 (23)   
2014 (29)   
2013 (21)