Darba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


65422

RADĀM MIERU KOPĀ: MIERA APĻU METODE
12.04.2016


 


2016.gada 5.aprīlī sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā un Inesi Voiku, starptautiskās kustības „Pārmaiņu iniciatīvas” apmācību īstenotāju, MARTA organizēja darbnīcu sievietēm Radām mieru kopā: miera apļu metode.

Ar miera apļu metodes palīdzību vēlējāmies lauzt stereotipus un radīt vidi, kur tikties Latvijas sievietēm un sievietēm no valstīm otrpus Vidusjūras, kam Latvija kļuvusi par mājām. Daloties pieredzē un sadzirdot vienai otru, centāmies radīt alternatīvu atsvešinātai un sadrumstalotai sabiedrībai, veicinot ilgtspējīgu valsts attīstību.

Dalībniecēm tika dota iespēja iedziļināties savā pieredzē, atklāt savas un tuvākās sabiedrības vajadzības stabilas un mierpilnas dzīves veidošanai. Diskusijas un dzīvesstāsti ļāva apzināt sieviešu iekšējos resursus, kā situācijai neļaut valdīt pār sevi, bet valdīt pār situāciju un rast apziņu, ka miers ir izvēle.

Miera apļu darbnīca bija daļa no Annas Lindes Fonda projekta „1001 stāsts starpkultūru dialogam” festivāla pasākumiem, kas norisinājās no 27.marta līdz 8.aprīlim. Darbnīca ilga vienu dienu un notika Zviedrijas vēstnieka Latvijā rezidencē. Puse dalībnieku bija sievietes no Tuvo Austrumu un Āfrikas valstīm, kas Latvijā meklē patvērumu no kara un vajāšanas.

Pasākumu finansiāli atbalstīja Annas Lindes Fonds, Eiropas Komisija, Zviedrijas vēstniecība Latvijā. Īpaši pateicamies V.E. Zviedrijas vēstnieka kundzei Annai Landerholmai, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un PIC „Mucenieki”. Darbnīca notika Zviedrijas vēstnieka rezidencē.

MIERA APĻI radušies starptautiskā kustībā „Pārmaiņu iniciatīvas”, kas aicina cilvēkus uzņemties atbildību par konfliktu izbeigšanu un risināšanu. Vairāk par miera apļu metodi lasiet šeit (angliski, vāciski, spāniski, portugāliski un franciski) http://www.iofc.org

MARTAs misija ir veidot drošu vidi un sekmēt savstarpēja atbalsta, izpratnes un solidaritātes veidošanos starp sievietēm, neatkarīgi no vecuma, etniskās piederības vai sociālekonomiskā stāvokļa. Vairāk par MARTAs aktivitātēm lasiet šeit (latviski, angliski, krieviski) www.marta.lv

ZVIEDRIJAS ārlietu ministre Margota Valstrēma 2015.gada nogalē aktualizēja sieviešu lomu pasaules miera procesos un meditācijā, izveidojot sieviešu mediatoru tīklu. Vairāk par Zviedrijas iniciatīvu lasi šeit (angliski) http://www.government.se/articles/2015/12/minister-for-foreign-affairs-margot-wallstrom-hosts-high-level-meeting-on-womens-role-in-peace-processes/

Kontaktinformācija:
Liene Gātere
+371 22115772, liene@marta.lv 


 
      Atpakaļ