Darba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


62639

MŪSU TIESĪBAS UN BRĪVĪBAS 2015.GADĀ
10.12.2015


Šodien, atzīmējot 1948.gada 10.decembrī pieņemto ANO Vispārējo cilvēktiesību deklarācijas gadadienu, ANO Ģenerālsekretārs Bans Kimuns aicina valstis no jauna apņemties aizsargāt visu cilvēku cilvēktiesības un garantēt pamatbrīvības.

MARTA kopā ar domubiedriem no grupas Cenzūrai NĒ!* vēršas pie Latvijas Saeimas deputātiem, ministriem un ministriju ierēdņiem, jo īpaši, tiem, kuri iesaistījušies Izglītības likuma tā saukto tikumības grozījumu un tikumības vadlīniju izstrādē un atbalstīšanā.

Cilvēktiesības piemīt indivīdiem un tās jānodrošina valstij. Brīvība un vienlīdzība kā neatsavināmās cilvēktiesības piemīt katram indivīdam no dzimšanas brīža, neatkarīgi no tā, vai šīs tiesības ir ierakstītas valstu nacionālajos tiesību aktos. Aktīvi iestājoties par vienu, pareizo ģimenes modeli un cenšoties tam noteikt īpašu statusu likumā, cilvēku brīvība Latvijā tiek nepamatoti ierobežota, tai skaitā arī vairāk kā pusei Latvijas bērnu, kuri dzimuši nereģistrētās attiecībās.

Satversmes 89.pants nosaka, ka cilvēktiesības Latvijā aizsargājamas saskaņā ar Satversmi, likumiem un Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem. Līdz ar to valstij ir pienākums aizsargāt arī starptautiskajos dokumentos minētās cilvēktiesības un nav uzskatāms, ka Satversme hierarhiski stāv pāri cilvēktiesībām.

Atsevišķas cilvēktiesības var tikt arī ierobežotas, bet tikai gadījumos, ja šādam ierobežojumam ir leģitīms mērķis un tikai tad, ja ierobežojums ir samērīgs. Tomēr būtiski, ka tiesības uz vienlīdzību un nediskrimināciju, kas ietvertas Satversmes 91.pantā, nevar tikt ierobežotas nekādos gadījumos, pat ja šo tiesību ierobežošanai šķietami pastāvētu leģitīms mērķis. Saeimas deputātes J. Stepaņenko (Saskaņa) piedāvājums, ka “ģimene, kuras pamatā ir vīrieša un sievietes laulība, ir pamats, no kura izaug tikumisks cilvēks”, pārkāpj nediskriminācijas principu attiecībā pret visiem, kuri nedzīvo vai nav dzimuši šādā savienībā.

Satversmes 110.pants nenosaka laulību un tradicionālo ģimeni kā vienīgo modeli. Satversmes komentāros, kas skaidro konkrētā pantu jēgu, teikts, ka mērķis ir aizsargāt laulāto tiesības un laulību - tiesības stāties laulībā, stāties laulībā brīvprātīgi, bez piespiešanas, kā arī aizsargā jau noslēgtu laulību.

Mūsu valstī ir aizsargāti dažādi ģimenes modeļi – ne tikai de jure, ber arī de facto ģimene. 110.pants nenosaka un neaicina tikai uz vienu kopdzīves modeli, bet aizsargā to savienību, kas jau nodibināta. Tāpēc, balstoties uz cilvēktiesībām un Latvijas Republikas Satversmi, valsts nedrīkst izdarīt spiedienu uz iedzīvotājiem, lai tie stātos laulībā.

Aicinām lēmumu pieņēmējus un ikvienu iedzīvotāju sargāt demokrātiju, brīvību un vienlīdzību un garantēt cilvēktiesību ievērošanu Latvijā, tiecoties uz tādu sabiedrību, kur neviena cilvēku grupa netiek diskriminēta.
Rīkoties var tūlīt:


Papildus informācijai:
Zane Zvirgzdiņa, Biedrība Resursu centrs sievietēm MARTA, tālr. 67378539, e-pasta adrese: cenzura.ne@gmail.com

* „Cenzūrai Nē!” ir brīvprātīgo domubiedru grupa, kas par savu mērķi izvirzījusi sabiedrības informēšanu par Saeimas darbu pie grozījumiem Izglītības likumā un citu likumprojektu izskatīšanas, kuru pieņemšana var novest pie izglītības satura cenzēšanas Latvijas skolās un veselības izglītības ierobežošanas. Organizācijas, kas pievienojušās grupai, apskatāmas „Cenzūrai NĒ!” blogā www.necenzurai.wordpress.com
      Atpakaļ