Darba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


Ik gadu, atzīmējot ANO 16 dienas vardarbības pret sievieti novēršanai, MARTA organizē aizvien vairāk dažādus pasākumus, izglītojot un iesaistot sabiedrību. Šogad tie bija gan mākslas un kultūras pasākumi, gan semināri un konferences speciālistiem Latvijā – Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī
04.01.2016


Izstāde SIEVIETE .fAKTS

16 dienu pasākumu maratons iesākās, 23. novembrī atklājot fotoizstādi SIEVIETE .fAKTS Latgales vēstniecībā GORS, kurā Latvijā pazīstami fotogrāfi: Aiga Rēdmane, Jānis Deinats, Kristaps Kalns un Mārtiņš Cīrulis atklāja manipulācijas iespējas, veidojot sievietes tēlu publiskajā telpā un apstiprinot MARTAs veiktajā pētījumā REKRUTĒŠANA CILVĒKU TIRDZNIECĪBAI UN SIEVIETES TĒLS INTERNETA VIDĒ apgalvoto – publiskā vide objektificē sievieti. 

Izstādes atklāšanas nozīmīgs notikums bija asprātīga stāvkomēdija, kuru šim notikumam bija sagatavojušas Anete Konste un Elīna Kolāte, asi kritizējot un skaidri parādot publiskās telpas nosacījumus, mazinot sievietes sociālo vērtību un piedāvājot sievieti kā objektu izklaidei.

Izstādes atklāšanā piedalījās Rēzeknes augstskolas studenti, Rēzeknes iedzīvotāji un pilsētas kultūras dzīves veidotāji.

Praktiskās darbnīca sievietēm “Mans ķermenis – mana drošība. Kā sevi pasargāt tuvās attiecībās?”

23. novembrī Rēzeknē un 24. novembrī Jēkabpilī notika praktiskas darbnīcas speciālistiem "Mans ķermenis- mana drošība", kuras kopumā apmeklēja 35 dalībnieki: sociālie darbinieki, bāriņtiesu, jauniešu centru un skolu darbinieki.

Darbnīcas vadīja Centra MARTA juriste un sociālā darbiniece, tika analizēti vardarbības fenomena teorētiskie aspekti un tiesiskās aizsardzības mehānismi, praktiski tika risināti reāli gadījumi un plānota palīdzība klientiem, kuri cieš no vardarbības.

Darbnīcās dzirdētais apliecina, ka speciālisti novados kopumā ir informēti par Latvijā pieejamiem resursiem vardarbības upuru aizsardzībai, bet pārsteigumu radīja fakts, ka speciālisti risinājumu sagatavošanā vairāk koncentrējas uz upuru rehabilitāciju, nevis aizsardzību, un nenovērtē policijas lomu vardarbības novēršanas procesā. Pagaidām neatbildēts ir jautājums, vai šobrīd nav izveidota veiksmīga starpinstitucionāla sadarbība, vai joprojām pastāv uzskats, ka policijas iesaiste nedod gaidāmos rezultātus?


Apmācības jauniešu darba profesionāļiem un entuziastiem

Darbnīcās par drošas un iekļaujošas vides veidošanu skolā 23. novembrī Rēzeknē un 24. novembrī Jēkabpilī piedalījās 28 skolu un jauniešu centru darbinieki.

Dažādie darbnīcu uzdevumi un diskusijas atklāja to, ka skolotājiem trūkst zināšanas par palīdzības un atbalsta iespējām gadījumos, kad tiek pārkāptas cilvēktiesības un bērnu tiesības, kā arī tika noskaidroti virkne jautājumu, kuru risināšanai skolās ir nepieciešamas zināšanas:

  • Kā veicināt jauniešu spēju sadarboties un veidot attiecības;
  • Kā vairot iecietību jauniešu vidū;
  • Kā mazināt dažāda veida vardarbību vienaudžu vidū;
  • Kā strādāt ar bērniem no nelabvēlīgām vai riska ģimenēm;
  • Ka rīkoties, ja jāpiedzīvo skolotāju agresija un terors pret skolēniem.

Darbnīcu dalībnieki atzina, ka dzirdētais lika pārdomāt pasaules aktualitātes  un savu lomu tajā, bet iegūtās zināšanas izmantos, lai informētu un izglītotu kolēģus un skolēnus, izmantojot darbnīcu materiālus, metodes un tēmas.

Pozitīvi ir atzīt, ka daļa dalībnieku apņēmās diskutējot paust un ļaut izprast savu viedokli. Daļa secināja, ka būs vairāk atvērti pieņemt atšķirīgo un gatavi iebilst pret stereotipizētiem, diskriminējošiem izteikumiem, tomēr daļa uzstāja, ka paliks pie savām līdzšinējām vērtībām un pozīcijām.


Gadījumu risinājumi un konsultācijas “Ceļojošā MARTA”

Rēzeknē tika sniegtas 2 jurista konsultācijas. Viena kliente tika konsultēta par uzturlīdzekļu bērna uzturam jautājumiem, pieteikums tiesai par uzturlīdzekļu apmēra palielināšanu. Otrai klientei tika sniegta konsultācija par nekustamā īpašuma un parāda piedziņas jautājumiem; nekādus dokumentus esošajā lietas stadijā nebija nepieciešams sagatavot, bet kliente tika informēta, ka var atkārtoti vērsties MARTā, ja pārāda piedzinējs uzsāk kādas darbības. Klātienē neviena sieviete nevērsās pēc palīdzības vardarbības ģimenē gadījumā.

Jau pēc darbnīcām Rēzeknē, MARTā vērsās viena kliente no Rēzeknes, kurai ir bijusi vardarbība ģimenē. Šobrīd viņai tiek sniegta juridiskā palīdzība, lai atrisinātu bērna saskarsmes tiesību jautājumus.


Starptautiska konference DROŠA UN BRĪVA DZĪVE. Pagaidu aizsardzība. Vardarbībā cietušo pieaugušo un varmāku rehabilitācija. Pārmaiņas un labās prakses piemēri.

26.novembris Iekšlietu ministrija

Konferenci apmeklēja 200 profesionāļu no visas Latvijas – policisti, tiesneši, sociālie darbinieki, psihologi. Konferences dalībniekus uzrunāja Labklājības ministrs U. Augulis, Valsts policijas priekšnieks I. Ķuzis, Ziemeļu Ministru Padomes vadītājs J. Vidbergs un Somijas vēstnieks Latvijā O. Kantanens. Starptautiskās konferences dalībnieki apzināja labās prakses piemērus un meklēja nepieciešamos risinājumus elastīga starpinstitucionāla sadarbības modeļa funkcionēšanai, lai atbilstoši reaģētu uz vardarbību ģimenē kā sociālu problēmu un nodrošinātu nepieciešamo palīdzību cietušajām sievietēm un bērniem gan valsts rīcībpolitikas, gan vietējās kopienas līmenī. 

Konferences darba grupās tika izstrādātas nepieciešamās rekomendācijas, ar tām varat iepazīties skatīt šeit ...


Darbnīca speciālistiem. Vardarbīgo personu rehabilitācija

27. novembrī Labklājības ministrijā notika darbnīca profesionāļiem, kuras dalībnieki tika iepazīstināti ar Norvēģijā izmantoto intervences programmu "Alternative to Violence" (Alternatīva vardarbībai) darbam ar vardarbības veicējiem.


Lugas SEPTIŅI lasījums

Lielu publikas atsaucību guva plaši apmeklētais dokumentālās lugas SEPTIŅI lasījums Latgales vēstniecībā GORS 7. decembrī.

Dažādo pasaules sieviešu dzīvesstāstus lugas uzvedumā lasīja vietējās sabiedrības autoritātes, kas pārstāvēja atšķirīgas sabiedrības grupas tēlniece Svetlana Skačkova-Marčenko, žurnāliste Aleksandra Elksne, Rēzeknes pašvaldības kultūras un tūrisma aģentūras direktores vietniece Maija Brēķe, Rēzeknes Augstskolas profesore Ilga Šuplinska, dzejniece Anna Rancāne, kā arī Zviedrijas vēstnieks Latvijā Henrihs Langerholms un LR Saeimas ģenerālsekretāre Kārina Pētersone.

Pirms izrādes skatītājus uzrunāja Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs, uzsverot, ka: „mūsu uzdevums ir aktualizēt sieviešu tiesību jautājumus, veicināt sabiedrības diskusiju un radīt plašāku izpratni par sieviešu tiesībām”. 

Skatītājus uzrunāja arī Zviedrijas vēstnieks Latvijā, kurš lugas lasījumā jau piedalījies, esot Afganistānā un atzina, ka „ikviens no stāstiem ir dziļi personisks un runā par drosmi dzīvot”.


Ievadseminārs un mācības projekta Vīriešu iniciatīva: drosme rūpēties dalībniekiem

No 1. līdz 3. decembrim BJC Kaņieris norisinājās ievadapmācības Puišu kluba vadītājiem, kuri darbu ar jauniešiem Latvijas mācību iestādēs uzsāks 2016. gada janvārī.
Puišu klubs piedāvā jauniešu vidē pārskatīt vīrišķību vai vīrišķības, un skaidrot tos izaicinājumus, ar kuriem saskaras zēni, sasniedzot pusaudža vecumu. Šo apmācību pieeja veido prasmes, kas nepieciešamas jauniem vīriešiem, veidojot veselīgas attiecības, kas balstītas dzimumu līdztiesībā, izprotot viņu fizisko, seksuālo un emocionālo attīstību un aplūkojot visa veida vardarbības formas.

Puišu klubs piedāvā iespēju pilnveidoties un katrā skolā, tās vidē, skolotājos un skolēnos atraisīt esošos resursus, kas ļautu ik dienas būt draudzīgā un atvērtā vidē, veidojot skolu kā drošu vietu pārmaiņām sabiedrībā.
      Atpakaļ