Darba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


Ē.Kalnmeiers izvairās uzņemties atbildību par Ģenerālprokuratūras darbu
17.07.2014


„Demokrātiskā sabiedrībā ikvienam ir tiesības paust viedokli, t.sk. arī prokuroriem. Nesaskatu pamatu komentēt diskusiju laikā paustus viedokļus.”

Šādu komentāru centrs MARTA saņēma no Ģenerālprokurora Ē.Kalnmeiera. Ģenerālprokurors kā nepamatotu noraida MARTAs prasību atsaukt virsprokurores E.Jurkjānes un prokurora K.Rudzīša izvarošanas upurus vainojošus izteikumus un aicinājumu publiski atvainoties. (Pilnu Ē.Kalnmeiera atbildes vēstules tekstu skaties šeit.)

Atgādinām, ka E.Jurkjāne 2014.gada 9.aprīļa Saeimas Juridiskās komisijas sēdē pārstāvēja LR Ģenerālprokuratūru un pauda iestādes viedokli par grozījumiem Krimināllikumā, sakot, ka ir tādi izvarošanas gadījumi, kur pati cietusī ir vainīga pie tā, kas ar viņu noticis. Fragmentu no sēdes ieraksta iespējams noklausīties Latvijas Radio sagatavotajā sižetā (http://www.lsm.lv/lv/raksts/zinju-analiize/zinas/eksperti-isi-svarki-alkohols-un-flirts-nav-attaisnojums-varmakam.a90273/).

E.Jurkjānes izteikumu oficiālā vēstulē MARTAi atbalstījis arī Ģenerālprokuratūras analīzes un vadības departamenta prokurors K.Rudzītis, pamatojot to ar LR Krimināllikuma 46.panta trešo daļu, kas nosaka atbildību mīkstinošus un pastiprinošus apstākļus.

MARTA uzskata, ka šādi valsts amatpersonu izteikumi ir nepieļaujami un ir pretrunā virknei Latvijai saistošu starptautisko tiesību aktu (norādīti šeit: http://www.ir.lv/blogi/politika/martas-vestule-generalprokuroram-prasot-atvainoties-par-diskriminejosu-attieksmi-pret-sievieti).

Lai pārtrauktu vardarbības upuru vainošanu sabiedrībā un dzimumnoziegumu skaita mazināšanos valstī, MARTA turpinās uzraugošo un izglītojošo darbu, sadarbojoties ar valsts institūcijām. 2014.gadā MARTA jau organizējusi plašas mācības par cilvēku tirdzniecības upuru rīcības motivāciju karsto tālruņu 110, 112 u.c. operatoriem, ar mērķi mazināt vainošanu, nodrošinot efektīvu palīdzības sniegšanu. Maijā notikušas vairākas apmācības policistiem, sociālajiem darbiniekiem un tiesnešiem par vardarbību ģimenē. Visos pasākumos piedalījušies eksperti no Rietumvalstīm.
      Atpakaļ