Darba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


Darbu uzsācis Stambulas konvencijas ieviešanas uzraugs
06.05.2015


Šī gada 4.maijā Strasbūrā, Francijā notika pirmā Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu dalībvalstu komitejas sēde, kurā tika apstiprināta Ekspertu grupa vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanai (GREVIO).

GREVIO uzraudzīs Konvencijas ieviešanu dalībvalstīs, tās kompetencē būs gan dalībvalstu sagatavoto ziņojumu izskatīšana par Konvencijas noteikumu īstenošanai pieņemtajiem normatīvajiem aktiem un citiem pasākumiem, gan arī informācijas saņemšana no nevalstiskajām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, gan arī valstu cilvēktiesību aizsardzības institūcijām.

Lai novērstu nopietnu, masveida vai pastāvīgu vardarbību pret sievietēm un nopietnu Konvencijas pārkāpumu apmēru, GREVIO varēs uzsākt īpašu izmeklēšanas procedūru. Ekspertu grupa varēs arī pieņemt vispārējus ieteikumus un rekomendācijas Konvencijas īstenošanai.

Ekspertu grupā ievēlēti Feride Acar (Turcija), Biljana Brankovic (Serbija), Francoise Brié (Francija), Helena Maria Carvallho Martins Leitao (Portugāle), Gemma Gallego (Spānija), Simona Lanzoni (Itālija), Rosa Logar (Austrija), Iris Luarasi (Albānija), Marceline Naudi (Malta), Vesna Ratkovic (Melnkalne).

Vairāk informācijas: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/
      Atpakaļ