Darba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


46099

70 vardarbībā cietušo sieviešu atbalstam šogad saņemts valsts līdzfinansējums
25.06.2014


No šī gada 1.janvāra MARTA saņem valsts līdzfinansējumu 15 000 EUR apmērā 70 vardarbībā cietušu pilngadīgu sieviešu konsultēšanai. Pakalpojums ar valsts līdzfinansējumu pieejams līdz 2014.gada 19.decembrim.

Piedāvātā palīdzība ietver:

 1)  sociālā darbinieka konsultācijas ar ilgtermiņa vai īstermiņa atbalstu, atkarībā no konkrētā gadījuma. Psihosociālais atbalsts, dokumentu sagatavošana, sadarbība ar institūcijām (pašvaldībām, BTI, bāriņtiesām, policiju, krīzes centriem u.c.), aizstāvot sievietes intereses

2) psihologa un psihoterapeita konsultācijas. Atbalsts, palīdzot orientēties sarežģītās dzīves situācijās un rast izeju no tām.  Nepieciešamības gadījumos un kompetences ietvaros sniedz atzinumus t.sk. tiesai, bāriņtiesai;

3) juridiskā palīdzība. Juridiskās konsultācijas, vadot un pārzinot juridiskās lietas, procesu, savas kompetences ietvaros sagatavojot dokumentus (pieteikumus, prasības , sūdzības, iesniegumus, paskaidrojumus), nepieciešamības gadījumos,  pārstāvot sievietes intereses tiesā, bāriņtiesā, policijā, prokuratūrā u.c.
      Atpakaļ