Karstais informatīvais tālrunis
8000 2012

ZVANI BEZMAKSASDarba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


RĪCĪBPOLITIKASeksa tirdzniecība/fiktīvās laulības

Seksa tirdzniecības legalizēšana vai klientu sodīšana – pretējas pozīcijas - 2014.gada sākumā bija gan Eiropas Parlamenta, gan Starptautiskās darba organizācijas darba kārtībā. Piespiedu darbs un seksuālā ekspluatācija ir neatņemama cilvēku tirdzniecības daļa. Sievietes un vīrieši piedzīvo ekspluatāciju dažādos veidos un dzimtes perspektīva ir būtiska. Globālās tendences ietekmē nacionālās politikas veidošanu Latvijā, tādēļ Centrs Marta aktīvi uzrunāja Latvijas lēmumu pieņēmējus, mēģinot argumentēt par labu sieviešu seksa pirkšanas aizliegšanai, kā arī nosūtīja informāciju citām starptautiskajām organizācijām. 

-          Eiropas Parlaments (EP) 2014.gada 26.februārī balsoja par rezolūciju, kas nosoda seksa pirkšanu un aicina dalībvalstis ieviest atbildību par seksa pirkšanu. Latvijas EP deputāti balsoja dažādi. Īpaši pateicamies I.Vaideres, S.Kalnietes, K.Šadurska un K.Kariņa konsekventajiem balsojumiem par vardarbības pret sievieti izbeigšanu, ieskaitot seksa pirkšanas aizliegumu. Centra Marta vēstuli deputātiem lasiet šeit.

-          2014.gada jūnijā Ženēvā notika Starptautiskās darba organizācijas 103.sesija, kurā balsoja par 1930.gada Piespiedu darba konvencijas Nr.29 jauno Protokolu par ekspluatāciju darba tirgū. Ekspluatācija ir cieši saistīta ar cilvēku tirdzniecības pieprasījumu un tādēļ apsveicam Protokola pieņemšanu. Sākotnējā protokola redakcija ietvēra seksa pakalpojumu pielīdzināšanu „darbam”. Centrs Marta vērsās pie LR atbildīgajām amatpersonām, kas pārstāvēja Latviju šajā sanāksmē. Vēstules tekstu lasiet ­šeit.

Starptautiskās organizācijas un citu valstu politika

-          Amnesty International (AI) 2014.gadā turpina publiskās konsultācijas par savas politikas veidošanu attiecībā uz darbu seksa industrijā (sex work). De facto tas nozīmē seksa pirkšanas/pārdošanas fakta atzīšanu par pakalpojumu un leģitīmu darbu. AI nodaļas dažādās valstīs ieņem atšķirīgas pozīcijas. Austrālijas aktīvisti un AI biedri ir panākuši, ka seksa pirkšana/pārdošana Austrālijas AI darbā tiks uzskatīta par vardarbību, nevis par ar nodokļiem apliekamu darbu. Latvijas AI vēl tiksies, lai vienotos par savu pozīciju. Publisko konsultāciju laikā savus ieteikumus AI pauda arī Centrs Marta Vēstules teksts pieejams šeit.

-          2014.gada jūlijā notika C-36 likuma izskatīšana Kanādā, kura ietvaros valstī plānots izveidot Ziemeļvalstu prostitūcijas modelim līdzīgu kārtību. Tas nozīmē seksa pircēju sodīšanu, vienlaikus nepiemērojot kriminālatbildību par seksa pārdošanu. Pirms debatēm par grozījumiem Kanādas Dzimuma un seksuālās veselības iniciatīvas (Gender and Sexual Health Initiative) kontekstā notika diskusijas par seksa pārdošanas un pirkšanas atzīšanu.2014.gada pavasarī Centrs Marta par savu pozīciju šīs iniciatīvas lietā informēja Kanādas valdību. Vēstules teksts pieejams šeit.

Starptautisku cilvēku tirdzniecības upuru atbalsta un aizsardzības mehānismu (referral mechanisms) izveide, izmantojot avārijas tālruņu līniju sistēmu starp partnervalstīm

2014.gadā ASV Valsts departamenta ziņojums „Par cilvēku tirdzniecības novēršanu” ierindoja Latviju otrajā līmenī, pamatojot, ka Latvija pilnībā neizpilda noteiktos minimālos standartus, taču pieliek ievērojamas pūles, lai tos sasniegtu. LR Ārlietu Ministrija lūdza Centru Marta izvērtēt ziņojuma nodaļu par Latviju. 

Centrs Marta uzskata, ka ziņojums pareizi novērtē Latvijā pastāvošo situāciju, bet Latvija ir sagatavojusi arī vairākas iestrādes, kas 2015.gadā, cerams, ierindos Latviju 1.līmenī un apliecinās to, ka Latvija nopietni īsteno cilvēku tirdzniecības novēršanas pasākumus. Uzlabojumi vēl nepieciešami attiecībā uz cilvēku tirdzniecības pieprasījuma apkarošanu, ieskaitot seksa pircēju sodīšanu; amatpersonu atbildības palielināšanu, kā arī esošās cietušo atbalsta sistēmas uzlabošanu, ieviešot uz klienta vajadzībām vērstu pieeju un nodrošinot nevalstisko organizāciju iesaistes un atbalsta mehānismu. Pilns Centra Marta vēstules teksts pieejams šeit.

 
      Atpakaļ