Karstais informatīvais tālrunis
8000 2012

ZVANI BEZMAKSASDarba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


34775

DROŠĪBAS KOMPASS: Efektīvi risinājumi cilvēku tirdzniecības novēršanai. Eiropas Komisijas programma "Noziedzības prevencija un apkarošana"Projekta ieviešanas laiks: 2012.gada decembris – 2015.gada decembris
Projekta īstenošanas vietas: Latvija, Igaunija, Lielbritānija
Projekta partneri: Latvijas Republikas iekšlietu ministrija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, Jaunatne ar misiju, Mettetulundusuhing Eluliin,
Women@thewell, National Alliance of Women’s Organisations.
Projekta finansētājs: Eiropas Komisija, Sabiedrības integrācijas fonds.

Projekta mērķi:
1) Palielināt izpratni par cilvēku tirdzniecības jaunajām formām, riskiem un vervēšanas tendencēm internetā un sociālajos tīklos;
2) Samazināt cilvēku tirdzniecības upuru sniegto pakalpojumu un produktu pieprasījumu un veicināt godīgu tirdzniecību;
3) Samazināt cilvēku tirdzniecības piedāvājumu, veicinot intensīvāku publiskā, privātā un nevalstiskā sektora starpinstitucionālo sadarbību un izstrādājot upuru izejas / atbalsta programmas;
4) Izveidot starptautiskus cilvēku tirdzniecības upuru atbalsta un aizsardzības mehānismus (referral mechanisms) starp Igauniju, Latviju un Lielbritāniju.

Projekta aktivitātes:

  • Pētījums interneta vidē – vervēšanas mehānismi, seksa tirdzniecības jaunās tendences un formas, piemēram, fiktīvās laulības;
  • Cilvēku tirdzniecības pieprasītāju un piedāvātāju izaicināšana ar radošu aktivitāšu / kampaņu palīdzību;
  • Funkcionālu izejas / atbalsta programmu izstrāde seksa tirdzniecības / fiktīvo laulību upuriem;
    o Pieredzes apmaiņa par izejas programmām Igaunijā, Latvijā un Lielbritānijā apaļo galdu diskusiju / studiju vizīšu veidā;
    o Priekšizpēte par Igaunijas, Latvijas, Lielbritānijas mērķa grupu specifiku;
    o Seksa tirdzniecības un fiktīvo laulību upuru izejas programmu izstrāde Igaunijā un Latvijā;
  • Starptautisku cilvēku tirdzniecības upuru atbalsta un aizsardzības mehānismu (referral mechanisms) izveide, izmantojot karsto tālruņu līniju sistēmu starp partnervalstīm;AKTUALITĀTES

 

PĒTNIECĪBA

 

RĪCĪBPOLITIKA
      Atpakaļ