Darba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


Projekts “Biedrības “Centrs MARTA” darbības stiprināšana”

Projekts palīdzēs MARTAi turpināt esošo darbības modeli – sadarbībā ar klientiem noskaidroto līdztiesības problēmu apzināšana un virzīšana politikas plānotāju dienaskārtībā, kā arī sieviešu, jauniešu un bērnu tiesību perspektīvas integrēšana, izsakot atzinumus par politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem, kā arī uzraugot esošo tiesību normu un politikas plānošanas dokumentu ieviešanu un rosinot diskusijas publiskajā telpā, tādējādi iedrošinot sievietes un bērnus vērsties pēc palīdzības savu tiesību aizstāvībai.

Lasīt vairāk ...


Projekts “Atbalsta grupas un krīzes palīdzība vardarbībā cietušām sievietēm ar bērniem Rīgā un Liepājā”

Projekta mērķis ir pilnveidot Centra MARTA pakalpojumus vardarbībā cietušām sievietēm ar bērniem, papildus piedāvājot krīzes palīdzību un atbalsta grupas pakalpojumus Rīgā un Liepājā.

Lasīt vairāk ...


Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014. – 2020.gadam projekts: “Sievietes un bērni – droši savā pilsētā” (“Drošā pilsēta”), projekta Nr. LLI-392

Nesenie pētījumi liecina, ka Latvija un Lietuva ir to Eiropas valstu vidū, kurās vardarbība pret sievieti ģimenē ir augstāka par vidējo līmeni Eiropas Savienībā. Eiropas mēroga pētījums, kuru 2014.gadā veica Eiropas Pamattiesību aģentūra, atklāj, ka 32% sieviešu Latvijā un 24 % sieviešu Lietuvā ir piedzīvojušas fizisku un/vai seksuālu vardarbību no saviem partneriem. 60% sieviešu Latvijā un 51% sieviešu Lietuvā ir piedzīvojušas emocionālu vardarbību no savu partneru puses.

Lasīt vairāk ...


Projekts “Sieviešu, jauniešu un bērnu interešu aizstāvība”

Projekts palīdz Centram MARTA turpināt esošo darbības modeli, virzot sadarbībā ar klientiem apzinātās līdztiesības problēmas politikas plānotāju dienaskārtībā. Projekta virsmērķis ir veicināt dzimumu līdztiesības principos balstītas pilsoniskās sabiedrības izveidi Latvijā, aizstāvot sieviešu, jauniešu un bērnu tiesības.

Lasīt vairāk ...


TAS ATTIECAS UZ MUMS!

Profesionālās izglītības kompeteneces centra Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas (PIKC RDMV) audzēkņi sadarbībā ar Centru MARTA radošās partnerības programmas RaPaPro ietvaros radījuši pastkaršu, komiksu, īsfilmu un plakātu sēriju.

Lasīt vairāk ...Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidē

Kapacitātes celšana darbā ar bērniem un jauniešiem, veidojot un pilotējot kultūrai specifisku metodoloģiju, kuras mērķis ir novērst vardarbību pret bērniem un jauniešiem, kā arī nodrošināt izglītības speciālistu apmācību tās īstenošanai.

Lasīt vairāk ...


Projekts „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem"

2017.gada 1.februārī Labklājības ministrija) sadarbībā ar partneriem - Valsts policiju un biedrību "Centrs MARTA", kā arī asociētajiem partneriem - Tieslietu ministriju un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociāciju - ir uzsākusi Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" līdzfinansētā projekta „Soli tuvāk: Kopienas vienotā atbilde uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem" īstenošanu.

Lasīt vairāk ...


Projekts “Biedrības “Resursu centrs sievietēm “Marta”” Liepājas filiāles darbības stiprināšana”

Projekta mērķis ir atbalstīt MARTAs Liepājas filiāles darbu, lai sāktu sniegt starpdisciplinārās komandas pakalpojumus vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām sievietēm un bērniem, kā arī lai uzsāktu preventīvo darbu ar jauniešiem vardarbības novēršanā Liepājas pilsētas un bijušā Liepājas rajona teritorijā.

Lasīt vairāk ...


ES projekts - "WHOSEFVA - Darbs veselības aprūpes organizācijās, lai atbalstītu vecāka gadagājuma sievietes, kas cietušas no vardarbības" (2017. - 2018.)

Vardarbība pret vecāka gadagājuma cilvēkiem ir globāla problēma, kas ir tieši skar cilvēktiesību, dzimumu līdztiesības, vardarbības ģimenē un iedzīvotāju novecošanās aktuālos jautājumus. Novecošanās feminizācija un tās radītās sekas rada bažas, jo gados vecākas sievietes kā sociāla grupa visbiežāk atrodas neviennozīmīgos un sarežģītos apstākļos. Šī sieviešu grupa ir pakļauta vairākiem riskiem vienlaikus – vecuma diskriminācijas, nepieļaujamas izturēšanās un dzimuma diskriminācijas.1 Līdz ar to dzimumu diskriminācijai sievietes dzīves gaitā ir kumulatīva iedarbība, kas nozīmē to, ka tieši vecāka gadagājuma sievietes ir visvairāk cietušas no vardarbības.

Lasīt vairāk ...Vardarbības novēršana – Garants sieviešu ekonomiskai neatkarībai!

NVO līderi, dzimumu līdztiesības eksperti un attīstības sadarbības eksperti no Latvijas, Zviedrijas, Somijas, Itālijas, Igaunijas, Lietuvas, Uzbekistānas, Tadžikistānas un Kirgizstānas piedalīsies starptautiskā darbnīcā/ apaļā galdā „Vardarbības novēršana – garants sieviešu ekonomiskai neatkarībai” 3.martā Rīgā. Pasākumā pārrunās ar dzimumu saistītās vardarbības tēmas - agrīnās laulības, vardarbība ģimenē un cilvēku tirdzniecība seksuālai ekspluatācijai. Starptautiskā darbnīca par ar dzimumu saistītās vardarbības novēršanu kā garantu sieviešu ekonomiskai neatkarībai sniegs ieguldījumu ANO un ES diskusijai par barjeru novēršanu ilgtspējīgas un labklājīgas globālās sabiedrības izveidi.

Lasīt vairāk ...