Darba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


MARTA attīsta pētniecisko darbu dažādu projektu ietvaros un veic pētījumu rezultātu apkopošanu, nodrošinot tiem pēc iespējas plašāku publicitāti, citējamību un ietekmi, tādējādi nodrošinot dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesības, veicinot MARTAs sadarbību ar citām nacionālajām un starptautiskām institūcijām, sekmējot sabiedrības ilgtspējīgu attīstību kopumā un domājot par MARTAs atpazīstamību.

Ziņojums par pētījuma rezultātiem. Seksuāla vardarbība pret vīrieti.

Latvijā joprojām ir aktuāla seksuālās vardarbības tēma, joprojām ir nepieciešami daudzi pilnveidojumi gan tiesībsargājošā, gan sociālajā, gan izglītības sistēmās, kas veicinātu izpratni par seksuālo vardarbību, tās atklāšanu un novēršanu. Līdz šim Latvijā nav bijis izdalīts atsevišķs fokuss uz seksuālo vardarbību pret vīriešu dzimuma upuri, kas, no vienas puses, ir atbalstāmi, jo vardarbība ir smags cilvēktiesību pārkāpums neatkarīgi no dzimuma, taču, no otras puses, ņemot vērā, ka no seksuālās vardarbības biežāk cieš sieviešu dzimuma pārstāves, tad bieži vien vīriešu dzimums paliek ēnā.
Lasīt vairāk ... Seksuālā aizskaršana ir izplatīta Latvijas jauniešu vidū

Pētījumā, kura veikšanā ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu 2013.gadā iesaistījās Centrs MARTA, atklājies, ka seksuālā aizskaršana jauniešu vidū ir izplatīta visās Eiropas valstīs, un 73% jauniešu vecumā no 13 līdz 18 gadiem vairāk nekā vienu reizi tikuši pakļauti vismaz viena veida seksuālai aizskaršanai.

Lasīt vairāk ...


Pētījums par prostitūciju signalizē - Arī tevi var ievainot!

„Arī tevi var ievainot!” bija Martas 2014.gada informatīvās kampaņas nosaukums, kurā vēlējāmies pievērst uzmanību tam, ka ikviens ir ievainojams un dažādu apstākļu sakritības dēļ var nonākt cilvēku tirdzniecības „biznesa” nagos.

Lasīt vairāk ...