Karstais informatīvais tālrunis
8000 2012

ZVANI BEZMAKSASDarba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


79911

OAK Foundation projekta “Men dare to Care” ietvaros tika aizvadītas 2 dienu apmācības 19 "Jauno līderu klubu" dalībniekiem2017.gada 7.-8.jūnijā OAK Foundation projekta “Men dare to Care” ietvaros tika aizvadītas 2 dienu apmācības 19 "Jauno līderu klubu" dalībniekiem (vecumā no 13 līdz 16 gadiem) un 4 klubu vadītājiem. Apmācību mērķis bija dalībnieku savstarpējā iepazīšanās; klubu dalībnieku un vadītāju sadarbības veicināšana un katra grupas dalībnieka individuālo spēju apzināšana un attīstīšana. Šo 2 dienu laikā īpašs uzsvars tika likts uz savstarpēja atbalsta, cieņas un sapratnes veicināšanu; pozitīvas attieksmes vienam pret otru un pašiem pret sevi veidošanu, tādējādi mazinot vardarbības un konfliktu riskus jauniešu starpā, kā arī apgūstot nevardarbīgus konfliktu risināšanas paņēmienus. Apmācības notika Sense of Team virvju parkā, kur dalībnieki veica dažādus stratēģiskus komandas uzdevumus, kuros nepieciešamas risku paredzēšanas spējas, aktīva, atbalstoša un kvalitatīva komunikācija un nepārtraukts drauga plecs. Dalībnieki rūpējās ne tikai viens par otru, bet arī par vidi sev apkārt- mācoties kurt ugunskuru un gatavot ēst visiem apmācību dalībniekiem.

Kopš 2015. gada Centrs MARTA organizē "Jauno līderu klubus" visā Latvijas teritorijā. Klubu mērķis ir mazināt fizisku, psiholoģisku un seksuālu vardarbību jauniešu vidū un veicināt līdztiesīgas, drošas, uz savstarpējo cieņu un sapratni balstītas attiecības starp meitenēm un zēniem. Projekta laikā jauniešu klubu darbība notikusi Dobelē, Gaujienā, Rīgā, Cēsīs, Priekuļos, Jūrmalā, Olainē un Iecavā. Grupu darbībā ilgtermiņā (1 līdz 2 mācību gadu garumā) tikuši iesaistīti vairāk kā 60 jaunieši.

Gan grupu vadītāji, gan vecāki, skolotāji un paši jaunieši atzīst, ka pateicoties darbībai grupu nodarbībās ir samazinājusies vardarbība jauniešu vidū (pieaugot arī izpratnei, kas ir vardarbība un kā nekļūt par upuri vai varmāku, apzinoties savas emocijām un sajūtas un iemācoties tās kontrolēt un transformēt), augusi cieņa vienam pret otru un līdzcilvēkiem, pieaudzis jauniešu apzinīgums, savstarpējais atbalsts un spēja uzņemties atbildību, kā arī samazinājies kaitīgo ieradumu skaits (smēķēšana, alkohola lietošana). Pateicoties līderu un jauniešu atsaucībai, kā arī OAK Foundation atbalstam, “Jauno līderu klubi” savu darbību turpinās līdz pat 2017.gada decembrim.

Ja vēlies par “Jauniešu klubu” darbību uzzināt sīkāk – sazinies ar Centra MARTA Jaunatnes Programmu Koordinatori Madaru Mazjāni-Kokinu. Epasts: madara@marta.lv Tel.nr. +37126335396


 

Ielādēju...      Atpakaļ