Karstais informatīvais tālrunis
8000 2012

ZVANI BEZMAKSASDarba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


85196

Noslēdzies diskusiju cikls Jelgavas novada jauniešiem “Par dzimumu līdztiesību” 


Diskusijas kopumā pulcēja 130 jauniešus vecumā no 13 līdz 16 gadiem, no 5 dažādām Jelgavas novada skolām.


Nodarbību laikā tika izmantotas dažādas neformālās izglītības metodes (diskusijas, grupu darbs, pašrefleksijas uzdevumi, situāciju, attieksmju, rīcību analīze u.c.), kuras interaktīvā un saistošā veidā palīdzēja izprast un iedrošināja runāt par sabiedrībā valdošajiem tradicionālajiem dzimumu stereotipiem un to ietekmi uz mūsu savstarpējo saskarsmi, lēmumiem un uzvedību. Jaunieši, caur dažādu situāciju kritisku analīzi, veidoja izpratni par vardarbības veidiem – tās cēloņiem un sekām; par to- kā veidot veselīgas attiecības, kuras ir balstītas līdztiesībā, savstarpējā atbalstā un cieņā.
 

“Es uzskatu, ka šī mūsdienās ir ļoti aktuāla tēma un es to novērtēju ļoti augstu, ka ir cilvēki, kas šo aizskar un to ar jauniešiem runā un risina.”

A., 15 gadi


Jaunieši pilnveidoja savas zināšanas – kur vērsties pēc palīdzības dažādās nelāgās dzīves situācijās, kurās nokļuvuši paši vai kurās atpazīst nokļuvušus savus draugus, skolas biedrus vai ģimenes locekļus. 

 

“Šī lekcija lika justies brīvam, atvērtam. Un deva labu padomu dzīvē.”

K., 16 gadi

 

Rezultāti un izvērtējums


Izmantojot pirms un pēc novērtēšanas anketas, pozitīvas izmaiņas (spēja atpazīt un atšķirt neveselīgas attiecības no veselīgām; zināšanas – kur vērsties pēc palīdzības vardarbīgu attiecību gadījumā; zināšanas- kā palīdzēt draugiem, ja tie atrodas neveselīgās attiecībās) tika uzrādītas 82 gadījumos (no 130).


Kopumā katrs trešais jaunietis savstarpējās attiecības starp vienaudžiem vērtē kā vardarbīgas. Tomēr, runājot ar jauniešiem, vērojama tendence, ka par vardarbīgām tiek uzskatītas TIKAI tādas attiecības, kur kāds tiek NEPĀRPROTAMI fiziski vai seksuāli aizskarts. Jauniešiem ir izaicinoši tādas attiecības, kurās ir regulāra apsmiešana, apsaukāšanās, atgrūšana, kontrolēšana un manipulēšana, vērtēt kā vardarbīgas. Šie dati norāda uz nepieciešamību pēc šāda tipa sarunām ar jauniešiem, lai jau preventīvi novērstu jauniešu iekļūšanu vardarbīgās attiecībās.
 

“Priecājos, ka kāds nāk runāt par aktuālām tēmām, kuras ir vajadzīgas jauniešiem un pusaudžiem, lai nenokļūtu neveselīgās situācijās. Vēlos, lai kaut ko vairāk runā.”

Z., 14 gadi

 


“Man ļoti patika šī nodarbība, tā bija pamācoša un tajā pat laikā arī aizraujoša, jo varēja "kustēties" un arī bija tā, ka mēs iesaistījāmies visā šajā lietā!”

L., 13 gadi
 

 

 “Skolās šīs tēmas ir jārunā, jāizrunā obligāti! Tas ir mums nepieciešams! Paldies!”

U., 16 gadi

 

Nodarbības realizētas projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā”, Līgums Nr. 9.2.4.2/16/I/033 ietvaros.
      Atpakaļ