Darba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


ANO 16 dienās vardarbības pret sievieti novēršanai Centrs MARTA organizēja vairākus nozīmīgus pasākumus – veltītus vardarbības prevencijai jauniešu vidē

Kopš 2010. gada Centrs MARTA aktīvi strādā ar jauniešiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem, veidojot un vadot seminārus skolās un jauniešu centros visā Latvijā.

Lasīt vairāk ...


GUDE: veiksmīgas stratēģijas uz dzimumu balstītas vardarbības prevencijai

No 2019. gada 1. līdz 9. septembrim divdesmit pieci profesionāļi no piecām dažādām valstīm - Spānijas, Itālijas, Latvijas, Gruzijas un Bulgārijas - pulcējās Latvijā, lai piedalītos Eiropas Savienības jauniešu mobilitātes projekta Erasmus + programmā ar nosaukumu “GUDE: veiksmīgas stratēģijas uz dzimumu balstītas vardarbības prevencijai”.

Lasīt vairāk ...


Aicinājums jaunatnes darbiniekiem, sociāliem pedagogiem, psihologiem, sociāliem darbiniekiem, skolotājiem un citi profesionāļiem, kuru ikdienas darba mērķauditorija ir jaunieši!

Piesakies apmācībām “Jauniešu grupu” nodarbību vadīšanai un palīdzi jauniešiem izzināt un veidot veselīgas savstarpējās attiecības, kas balstītas cieņā un dzimumu līdztiesībā!

Vairāk par apmācībām

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu līdz š.g. 10.augustam.

Kopš 2010. gada MARTA aktīvi strādā ar jauniešiem vecumā no 12 līdz 18 gadiem, veidojot un vadot nodarbības skolās un jauniešu centros visā Latvijā

Nodarbību laikā tiek izmantotas dažādas neformālās izglītības metodes (diskusijas; grupu darbs; pašrefleksijas uzdevumi; situāciju, attieksmju, rīcību analīze u.c.).

Lasīt vairāk ...


1.jūnijs tiek atzīmēts kā Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.

Šajā sakarā jautājām pašiem bērniem un pusaudžiem, kas ir tās situācijas un apstākļi, kam viņi gribētu pievērst apkārtējo uzmanību.

Lasīt vairāk ...Aktivitāšu mājā "Zaļkalni", Dobelē no 17.05-19.05 notika Centra "MARTA" projekta "Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidē" nometne

Aktivitāšu mājā "Zaļkalni", Dobelē no 17.05-19.05 notika Centra "MARTA" projekta "Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidē" nometne, kas pulcēja aktīvus jauniešus no Iecavas, Rīgas, Dobeles un Priekuļu zēnu un meiteņu grupām, vecumā no 13-18 gadiem.

Lasīt vairāk ...


PIEDĀVĀJUMS LATVIJAS JAUNIEŠIEM

Interaktīvas nodarbības par veselīgām, cieņā un līdztiesībā balstītām, savstarpējām attiecībām!

Lasīt vairāk ...

Noslēdzies diskusiju cikls Jelgavas novada jauniešiem “Par dzimumu līdztiesību”

Diskusijas kopumā pulcēja 130 jauniešus vecumā no 13 līdz 16 gadiem, no 5 dažādām Jelgavas novada skolām.

Lasīt vairāk ...


Drosme rūpēties! Vardarbības prevencija jauniešu vidē

Kapacitātes celšana darbā ar bērniem un jauniešiem, veidojot un pilotējot kultūrai specifisku metodoloģiju, kuras mērķis ir novērst vardarbību pret bērniem un jauniešiem, kā arī nodrošināt izglītības speciālistu apmācību tās īstenošanai.

Lasīt vairāk ...


Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejs un Centrs MARTA iniciatīva jauniešiem – “LĪDZAUTORI”

Sadarbībā ar gleznotāju Sandru Krastiņu Centrs MARTA realizēja iniciatīvu, kuras ietvaros Latvijas jaunieši tika aicināti uz sarunu par aktuāliem jautājumiem, meklējot to izteiksmi arī laikmetīgās mākslas valodā.

Lasīt vairāk ...


OAK Foundation projekta “Men dare to Care” ietvaros tika aizvadītas 2 dienu apmācības 19 "Jauno līderu klubu" dalībniekiem

2017.gada 7.-8.jūnijā OAK Foundation projekta “Men dare to Care” ietvaros tika aizvadītas 2 dienu apmācības 19 "Jauno līderu klubu" dalībniekiem (vecumā no 13 līdz 16 gadiem) un 4 klubu vadītājiem.

Lasīt vairāk ...


Nostājas dokuments: Bērnu tiesības

Esam sagatavojuši dokumentu, kurā pausta Centra MARTA nostāja jautājumos par bērnu tiesību aizsardzību.

Skatīt šeit...Jauniešu darbs

2010.gadā MARTA uzsāka preventīvu darbu ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 16 gadiem ar mērķi vairot izpratni par dzimumu līdztiesību, izaicināt tradicionālos dzimumu stereotipus un līdz ar to mazināt jauniešu risku piedzīvot vardarbību un iekļūt cilvēku tirdzniecībā.

MARTAs izmantotā neformālās izglītības metode jeb zēnu un meiteņu grupu metode aizgūta no Skandināvijas valstīm sadarbībā ar Ālandu Miera Institūtu. Tā paredz darbu atsevišķās grupās zēniem un meitenēm speciāli apmācītu līderu vadībā.

Uz dzimumu balstītā vardarbība sakņojas gan sieviešu, gan vīriešu dzimumu lomu uztverē, tāpēc ir svarīgi strādāt ne tikai ar meitenēm, lai pasargātu no upura pieredzes, bet iesaistīt arī zēnus, lai viņi nekļūtu par varmākām.

 

Jauniešu attīstība un līderība (video)

Impact from RCS Marta on Vimeo.

 Trīs gadu laikā Latvijas reģionos organizētās jauniešu grupās kopumā darbojušies vairāk kā 300 Latvijas jauniešu. MARTAs veiktie pētījumi apstiprina, ka grupu darbs maina jauniešu uzvedību un attieksmi - tiek celta pašapziņa, palielinās iesaiste sabiedriskajās aktivitātēs, aug drošības sajūta, vērojama lielāka izpratne par dzimumu līdztiesību un dzimumu lomām, ieskaitot ar dzimumu saistīto vardarbību.

Pētījums par zēnu un meiteņu grupu rezultātiem Latvijā un Ālandu salās pieejams skatīt šeit ... /PDF fails /

Pētījuma autores – Egita Gritāne, Golnāra Bahara un Jennija Jūnstoija.


Eiropas Komisijas finansētajā projektā ASBAE (Seksuālās aizskaršanas atpaīšana Eiropā) tapušais praktiskais ceļvedis darbā ar jauniešiem "DARI" latviešu valodā pieejams šeit.
 

Ielādēju...

 Arhīvs
2019 (7)   
2018 (5)   
2017 (2)   
2013 (1)