Karstais informatīvais tālrunis
8000 2012

ZVANI BEZMAKSASDarba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


INTEREŠU AIZSTĀVĪBA
Vara un ietekme ir savstarpēji saistīti jēdzieni. Politiskajiem procesiem ir daudz veidu, tāpēc svarīgi ir zināt kad un kā tos ietekmēt. Lēmumu pieņēmēji nelabprāt uzklausa prasības, kuras tiek izteiktas, ievērojot sabiedrības vajadzības, taču labprāt ieklausās uz pierādījumiem un faktiem balstītos argumentos, kuri var palīdzēt politiķu darbā.

Centra MARTA eksperti uzrauga un ietekmē politikas veidošanas procesus, kas kalpo labklājīgas pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai un uz dzimumu balstītās diskriminācijas novēršanai.

Sabiedrības kopējā labklājība ir tieši atkarīga no sievietes iespējām, saņemot vienlīdzīgu attieksmi un tiesības, vienādus darba nosacījumus un vienādu darba samaksu, kā arī līdzvērtīgu pensiju vecumdienās.

Statistikas rādītāji liecina, ka Latvijā sievietes saņem mazāku atalgojumu kā vīrieši par vienādas vērtības darbu. Sievietes vairāk ir nodarbinātas profesijās ar zemu atalgojumu, vairāk ir darba ņēmējas, biežāk veic daļējas slodzes darbu, kas nozīmē mazākas sociālās iemaksas un mazākas pensijas vecumdienās.

Aptuveni trešdaļu Latvijas bērnu audzina un apgādā sievietes. Sievietes visbiežāk kopj slimniekus, invalīdus un vecus cilvēkus, veicot neatalgoto un beznodokļu darbu mājās.

Centrs MARTA strādā, lai mazinātu sociālo atstumtību - veicinātu piekļuvi darba tirgum un atgriešanos tajā, līdzsvarotu ģimenes un darba dzīvi, attīstītu elastīgākas un efektīgākas darba organizācijas un atbalsta dienestu formas, kā arī mazinātu nacionālo spriedzi un rehabilitētu un reintegrētu cilvēku tirdzniecības upurus.

Aizstāvot sabiedrības intereses valsts pārvaldes institūcijās, panākt labvēlīgu rezultātu iespējams, ja ir pārstāvēts lielākas sabiedrības daļas viedoklis un organizācija ir koordinēta savā rīcībā, paužot pamatotus un skaidrus argumentus.