Darba dienās no 10.00 - 18.00

Centrā Marta vari saņemt profesionālu palīdzību un atbalstu grūtās dzīves situācijās. Piedāvājam sociālā darbinieka, psihologa, psihoterapeita, jurista un citu speciālistu konsultācijas. Pieteikties, zvanot: 67378539 vai rakstot: centrs@marta.lv!Atbalsti MARTU


Forums Celies ir 2016. gadā Centra MARTAS uzsākts projekts, kura mērķis ir iesaistīt vīriešus. Latvijai tas ir inovatīvs solis ar dzimumu saistītu tiesību īstenošanā un diskriminācijas mazināšanā.

Vīrieši kā projekta mērķauditorija tiek aicināti domāt un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar dzimumlīdztiesību, kā arī piedalīties tās īstenošanā. Tajā pat laikā Foruma uzstādījums ir plašāks - aktualizēt vīrietības dažādos aspektus, lai radītu iekļaujošu telpu tādu jautājumu risināšanā, kas līdz šim ir bijuši vai nu tabu, vai tikuši aktualizēti populārajos medijos. Jautājumu spektrs ir plašs, no vīrišķības izpratnes, dažādām vīriešu seksualitātēm, emociju komunikācijas, līdz dzīvesstiliem un vīrietības daudzveidībai atšķirīgās kultūrās un laikmetos. Tādējādi Forums ir paredzēts kā vieta domapmaiņai cilvēkiem no Latvijā līdz šim savrupām sfērām - praktiskas dzimumlīdztiesības īstenošanas, dažādām ar jauniešiem saistītām iniciatīvām, humanitārās un sociālās zinātnes, uzņēmējdarbības vides, valsts institūcijām un citām sadzīves jomām.

Projektu un tā laikā realizētās iniciatīvas atbalsta OAK Foundation, LR Kultūras ministrija un Friedrich-Ebert-Stiftung Latvijā.